Bsucker
i +
Błąd w rdzeniu zapytania głównego

select wpis.id, wpis.klucz, wpis.domena, wpis.id_kategoria, wpis.Nazwisko, wpis.imie, wpis.tytul, wpis.tresc, wpis.jezyk, wpis.datagodzina, wpis.id_zalozyciel, wpis.klucz_zalozyciel, wpis.st_publikacji, sub.id as sub_id, sub.klucz as sub_klucz, sub.id_podkategoria as sub_id_podkategoria, sub.id_rekordu_wpis as sub_id_rekordu_wpis, sub.imie as sub_imie, sub.nazwisko as sub_nazwisko, sub.tytul as sub_tytul, sub.opis as sub_opis, sub.typ as sub_typ, sub.datagodzina as sub_datagodzina, sub.st_publikacji as sub_st_publikacji, sub.id_zalozyciel as sub_id_zalozyciel, sub.nr_w_pozycji as sub_miejsce, sub.tresc as sub_tresc, sub.id_rekordu_rodzica as sub_id_rekordu_rodzica, sub.klucz_rekordu_rodzica as sub_klucz_rekordu_rodzica, podpozycje.id as pod_id, podpozycje.klucz as pod_klucz, podpozycje.id_podkategoria as pod_id_podkategoria, podpozycje.id_rekordu_wpis as pod_id_rekordu_wpis, podpozycje.imie as pod_imie, podpozycje.nazwisko as pod_nazwisko, podpozycje.tytul as pod_tytul, podpozycje.jezyk as pod_jezyk, podpozycje.subtytul as pod_sub_tytul, podpozycje.opis as pod_opis, podpozycje.thumbnail as pod_thumbnail, podpozycje.typ as pod_typ, podpozycje.zapytanie as pod_zapytanie, podpozycje.datagodzina as pod_datagodzina, podpozycje.st_publikacji as pod_st_publikacji, podpozycje.id_zalozyciel as pod_id_zalozyciel, podpozycje.klucz_zalozyciel as pod_klucz_zalozyciel, podpozycje.nr_w_pozycji as miejsce, podpozycje.tresc as pod_tresc, podpozycje.id_rekordu_rodzica as pod_id_rekordu_rodzica, podpozycje.klucz_rekordu_rodzica as pod_klucz_rekordu_rodzica, podpozycje.czasokres as pod_czasokres, podpozycje.odwiedziny as pod_odwiedziny, podpozycje.ogladalnosc as pod_ogladalnosc, kategoria.id as kat_id, kategoria.kategoria, kategoria.alias as kat_alias, kategoria.alias_obcy as kat_alias_obcy, kategoria.czasokres, kategoria.opis, kategoria.status, kategoria.typ_domyslny, podkategoria.id as pod_kat_id, podkategoria.podkategoria, podkategoria.alias as pod_kat_alias, podkategoria.alias_obcy as pod_kat_alias_obcy, podkategoria.czasokres as pod_kat_czasokres, podkategoria.dedykacja, podkategoria.status from wpis,podpozycje as sub,podpozycje,kategoria,podkategoria where wpis.klucz=sub.klucz_wpis and sub.klucz=podpozycje.klucz_rekordu_rodzica and wpis.kategoria=kategoria.kategoria and podpozycje.podkategoria=podkategoria.podkategoria and wpis.domena='' and podpozycje.domena='' and kategoria.status>0 and kategoria.status<>3 and podkategoria.podkategoria='Linki WWW' and podpozycje.st_publikacji>=1 and ( wpis.Nazwisko like '%∨derby=Przewodnik%' or wpis.imie like '%∨derby=Przewodnik%' or wpis.tytul like '%∨derby=Przewodnik%' or wpis.tresc like '%∨derby=Przewodnik%' or wpis.komentarze like '%∨derby=Przewodnik%' or wpis.ilustracje like '%∨derby=Przewodnik%' or podpozycje.imie like '%∨derby=Przewodnik%' or podpozycje.nazwisko like '%∨derby=Przewodnik%' or podpozycje.tytul like '%∨derby=Przewodnik%' or podpozycje.opis like '%∨derby=Przewodnik%' or podpozycje.subtytul like '%∨derby=Przewodnik%' or podkategoria.podkategoria like '%∨derby=Przewodnik%' or kategoria.kategoria like '%∨derby=Przewodnik%' ) order by wpis.st_publikacji desc,wpis.datagodzina desc, kategoria.kategoria,wpis.tytul,sub_tytul,pod_klucz

Illegal mix of collations (latin2_general_ci,IMPLICIT) and (utf8_polish_ci,COERCIBLE) for operation 'like'
i +
Bląd w zapytaniu głównym


Query was empty